Viden

Ohms lov af Georg Simon Ohm (1789-1854)

Større spænding giver større strøm.
Mindre spænding giver mindre strøm.
Større modstand giver mindre strøm.
Mindre modstand giver større strøm.
Formel: I=U/R, R=U/I, U=I*R
I er strøm i Ampere
R er modstanden i Ohm (Ω)
U er spændingen i Volt

Modstand af Georg Simon Ohm (1789-1854)

Formel:
R=U/I
R er modstanden i Ohm og skrives med tegnet omega Ω

Spænding af Alessandro Volta (1745-1827)

Formel: U=W/Q
W er energi i Joule (J)
Q er elektrisk ladning i Coulumb (C)
1 C er 6,25 * 1018 elektroner

Strøm af André Ampére (1775-1836)

Formel: I=Q/t
I er strøm i Ampere
Q er størrelsen af ladning i Coulumb (C)
t er tid i Sekunder
1 C er 6,25 * 1018 elektroner
1 A er når 1 C er har passeret et punkt i løbet af 1 sekund

Kirchhoffs 1. lov af Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887)

Strømloven betyder:
De samlede strømme til et knudepunkt er den samme som summen af de strømme der deler sig fra knudepunktet.

Kirchhoffs 2. lov af Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887)

Spændingsloven betyder:
Den samlede spænding af forsyningskilden er den samme som summen af spændingsfald over kredsløbets komponenter (modstande).

Ledningsevne

Formel:
G=1/R=R-1
G er ledningsevne og den reciprokke værdi af modstanden i siemens (S)
En lille modstand giver derved en stor ledningsevne.
En stor modstand giver en lille ledningsevne.

Energi

Formel:
W=U*I*t
W er energi i joule (J)
U er spænding i Volt (V)
I er strøm i Ampere (A)
t er tid i sekunder (s)
Energi kan også måles i kWh i stedet for joule
1 J = W*s (1 joule er det samme som et wattsekund)
Der går 3600 sekunder på 1 time
Der går 1000 W på en 1 kW
Det giver at 1 kWh = 3600 * 1000 = 3600000 J = 3,6 MJ

Effekt

Formel:
P=U*I
P=U2/R (P=U*I=U*U/R=U2/R)
P=I2*R (P=I*U=I*I*R=I2*R)
P er effekt i Watt (W)
U er spænding i Volt (V)
I er strøm i Ampere (A)
Fordobles spænding eller strøm vil effekten blive 4 gange så stor

Ohms lov og Effekt

De 12 formler for strøm, effekt, spænding og modstand når ohms lov og effekt formlen kombineres:
U=I*R
U=P/I
U=kvadratroden af P*R
R=U/I
R=U2/P
R=P/I2
I=P/U
I=U/R
I=kvadratroden af P/R
P=I2*R
P=U2/R
P=U*I